Handelsbetingelser

Handelsbetingelser          

Tak fordi du har valgt at bruge BaboonWire!

Vores handelsbetingelser er skrevet af advokater, der tager en masse forbehold, så ordlyden kan have en lidt negativ klang, omend dette på ingen måder ellers er sammenlignelig med vores tilgang til at tilbyde en brugervenlig service. Vi ønsker at gøre vores kunder glade ved at tilbyde et fleksibelt online software.

Dette er en kontrakt mellem dig og BaboonWire I/S. Som reference vil BaboonWire I/S (BaboonWire) nogle gange identificeret som “vi,” “os” eller “vor”. Denne kontrakt gælder enhver BaboonWire software, service eller ethvert produkt, inklusiv opdateringer, som du bruger så længe denne kontrakt er gældende. Al software, produkter og services er i denne kontrakt refereret til at være “service.”

Du gøres først og fremmest opmærksom på at alle brugere af BaboonWire services skal acceptere vor cookie- og privatlivspolitik samt vor acceptabel anvendelsespolitik. Vi beder alle brugerne i din organisation om at acceptere disse politikker første gang de logger ind. Som Administrator beder vi dig accepterer disse handelsbetingelser, vor cookie- og privatlivspolitik samt vor acceptabel anvendelsespolitik i købsprocessen.

BaboonWire medlemskab

 • Betaling. Når du tilmelder dig et betalt BaboonWire medlemskab giver du vor betalingsformidler (FastSpring) lov til automatisk at trække den månedlige abonnementsudgift på det kreditkort eller den PayPal konto som du oplyser ved købet. Såfremt du ønsker at stoppe for de automatiske betalinger skal du opsige dit abonnement. Dette kan du gøre under menupunktet ”Konto oplysninger”, som er tilgængelig når du logger ind på din BaboonWire konto. Under dette menupunkt kan du også opdatere din betalingsmåde, såfremt du ønsker at benytte et andet kort eller en anden PayPal konto.
 • Prøveperiode. BaboonWire tilbyder en gratis prøveperiode på 30 dage. Denne gratis prøveperiode er gældende for alle BaboonWires abonnementstyper. Såfremt du ikke ønsker at forlænge vor service, så bedes du opsige dit abonnement inden prøveperiodens udløb. Hvis du opsiger dit abonnement inden for prøveperioden, så trækker vi ikke abonnementsudgiften for den kommende måned. 

Selvom vi anmoder om dine betalingsoplysninger ved tilmeldling, så trækker vi IKKE noget beløb for de første 30 dage, som er den gratis prøveperiode.

 • Priser og prisstigninger. Alle priser er eksklusive moms og vi pålægger ikke selv nogle gebyrer. Valutakurser og eventuelle gebyrer pålagt af din betalingsudbyder er dit ansvar og er et resultat af, hvad du har af aftale med din betalingsudbyder.

BaboonWire forbeholder sig ret til at lave prisændringer, men vil i så fald gøre dig opmærksom herpå via e-mail inden det sker. Du vil få besked vedrørende hvilken dato prisændringen er gældende fra. BaboonWire vil altid give et varsel på minimum 30 dage før en prisændring træder i kraft.

Hvis du ikke ønsker at indgå under de nye ændringer, er du nødt til at opsige dit abonnement, før ændringerne træder i kraft. Hvis du opsiger dit abonnement, slutter servicen, når den periode eller pris du har bundet dig til udløber.

 • Opsigelse af abonnement. Du kan til enhver tid opsige dit abonnement uanset årsag. Du kan opsige dit abonnement under menupunktet ”Konto oplysninger”, som er tilgængelig når du logger ind på din BaboonWire konto. Der er ikke noget opsigelsesvarsel. Hvis du opsiger dit abonnement, slutter servicen, når den periode du har bundet dig til udløber. BaboonWire refunderer ikke beløbet for det allerede betalte eller igangværende abonnement.

Eksempel: hvis du allerede har betalt for en måned og vælger at stoppe vores service på dag 10 i måneden, så refunderer vi ikke beløbet svarende til de resterende 20 dage af måneden. Du kan dog stadig gøre brug af servicen de resterende 20 dage – indtil abonnementet udløber.

 • Refunderingsvilkår. Med mindre loven fastslår noget andet, er ethvert abonnementsbeløb i enhver henseende ikke mulig at få refunderet, og enhver omkostning forbundet med en eventuel refundering vil være BaboonWire uvedkommende, da BaboonWire ikke hæfter for dette. Enhver omkostning vedrørende refundering vedrører derfor kun dig som bruger af servicen.
 • Internet adgang service. Servicen inkluderer ikke internetadgang. Du er ansvarlig for at betale, hvad din internetudbyder kræver af betaling og fakturere dig. Betaling for internet er eksklusive priserne du ser for BaboonWire services.
 • Begrænsninger i medlemskab. Når en organisation opretter et BaboonWire abonnement, så er det antal kalendere der er inkluderet i det valgte abonnement kun forbeholdt denne organisation. Du må som køber derfor ikke overdrage rettigheder til tredjemand. Følgende er f.eks. ikke tilladt:

- at oprette en eller flere kalendere til en anden forening eller virksomhed end den forening eller virksomhed som abonnementet oprindeligt er oprettet til.

- som kommune eller anden offentlig organisation, at oprette en eller flere kalendere til børnehaver, skoler og foreninger under det samme abonnement. Børnehaver, skoler, foreninger og ligende anses som separate organisationer.

Såfremt BaboonWire har mistanke om at denne regel brydes, så vil BaboonWire kontakte organisationens administrator og bede denne person om at slette de uberettigede kalendere. Såfremt de uberettigede kalendere ikke slettes inden for 14 dage efter at BaboonWire har kontaktet administratoren, så kan BaboonWire selv gå ind og slette disse kalendere.

Derudover er det ikke tilladt at videresælge sit abonnement eller de kalendere som hører under dette. Såfremt BaboonWire har begrundet mistankte om vidersalg kan BaboonWire omgående slette det videresolgte abonnementet eller de videresolgte kalendere. BaboonWire kan endvidere gøre krav om erstatning for tabt fortjeneste.

Hvis du gerne vil bruge et BaboonWire til flere organisationer, under det samme abonnement, bedes du kontakte BaboonWire salg på info@baboonwire.com for en special aftale.

Ændringer i servicen; Hvis vi annullerer servicen

Vi må ændre services eller slette funktioner uden grund og til enhver tid. Vi må annullerer eller stoppe din service til enhver tid. Vores annullering eller blokering kan være uden grund og/eller advarsel herom. Ved en annullering eller blokering stopper din ret automatisk omgående til at bruge enhver service. Når en service er annulleret eller blokeret, kan du ikke få adgang til eller få udleveret enhver form for data som er tilknyttet servicen. Vores annullering af servicen vil ikke få indflydelse på din forpligtigelse til at betale alle omkostninger der vedrører din aktuelle eller historiske brug af services. Hvis vi annullerer den fulde service uden grund, vil vi refundere på a conto beløb svarende til det resterende tidsmæssige forbrug af servicen, som du ikke har brugt set i forhold til tidspunktet for ikrafttrædelse af annulleringen.

Informationer vi sender til dig; Samtykke vedrørende elektronisk information

Denne kontrakt er i elektronisk form. Vi sender specifik information i forbindelse med servicen og vi har ret til at sende dig yderligere information. Det kan f.eks. være vores nyhedsbrev, information om nye produkt funktioner, tilfredshedsundersøgelser eller konkurrencer. Det er selvfølgelig ikke et krav at du deltager i vores tilfredshedsundersøgelser, konkurrencer og lignende. Vi gør vores bedste for at undgå at sende dig et unødigt antal e-mails og hvis du ikke ønsker at modtage vores nyhedsbrev eller e-mails der vedrører produkt opdateringer, tilfredshedsundersøgelser, konkurrencer eller lignende, så bedes du oplyse os om dette via vores support mail: support@baboonwire.com.   

Der kan være anden information der vedrører servicen som loven påkræver, at vi skal sende til dig. Denne type information har vi mulighed for at sende til dig i elektronisk form. Du har ret til at trække dette samtykke tilbage, hvis du opsiger servicen.

Vi må give dig nødvendig information:

 • pr. e-mail på den e-mail adresse som du har oplyst i forbindelse med brug af servicen;
 • via adgang til et online BaboonWire website som vil blive anvist i en e-mail besked, som vi sender til dig, når informationen er tilgængelig; eller
 • via adgang til et BaboonWire website, der på forhånd er anvist til dette formål.

Beskeder og information givet pr. e-mail anses som være givet og modtaget på e-mailens transmissionsdato. Så længe du kan få adgang og anvende servicen, har du det nødvendige online software og hardware til at modtage beskeder. Hvis du ikke samtykker til at modtage nogen som helst elektroniske beskeder, er du nødt til omgående at opsige vor service.

Copyright og Varemærke beskeder

Al indhold tilknyttet servicen er Copyright © 2013 BaboonWire I/S. Alle rettigheder er forbeholdt. Copyright og andre immaterielle rettigheder, love og traktater beskytter enhver software eller ethvert indhold ydet som en del af servicen. Vi eller vores leverandører ejer titlen, ophavsretten og andre immaterielle rettigheder til software eller indhold. BaboonWire, BaboonWire logo, og/eller andre BaboonWire produkter og ydelser, med reference hertil, kan også være enten varemærker eller registrerede varemærker tilhørende BaboonWire. Alle rettigheder som ikke udtrykkeligt gives heri, forbeholdes.

Ændringer i handelsbetingelser

Vi kan revidere vores handelsbetingelser til enhver tid. Såfremt vi ændrer vores handelsbetingelser vil vi oplyse dig om ændringerne samt tidspunktet for ikrafttrædelsen både via e-mail og via en pop-up meddelelse som fremgår når du logger ind på din konto. Såfremt du ikke ønsker at binde dig til de opdaterede handelsbetingelser bedes du opsige dit abonnement inden de opdaterede handelsbetingelser træder i kraft. Vi vil altid give et varsel på minimum 30 dage inden de opdaterede handelsbetingelser træder i kraft. Du kan også se hvornår vores handelsbetingelser sidst blev opdateret øverst på denne side.

Ansvarsbegrænsning

Vi tilbyder en service som er baseret på: “som den er,” “inklusive eventuelle fejl” og som “et tilbud.” Vi garanterer ikke for nøjagtigheden, detaljerne eller aktualiteten i informationerne som servicen tilbyder. BaboonWire giver og udsteder ingen udtrykkelige eller ubegrænsede garantier eller betingelser. Selv om du eventuelt har udvidede forbrugerrettigheder i det land du lever, har det på ingen måde indflydelse vedrørende BaboonWire eller garantier. Eksempler på eventuelle fejl kan være softwarefejl i BaboonWires kalendersystem, besked funktion eller lignende.

Selvom vores mål er 100% oppetid, så kan vi ikke garantere imod servernedbrud eller andre problemer med at tilgå siderne.  

Som følge heraf, kan du af BaboonWire kun få godtgjort direkte skader svarende til op til din service medlemspris svarende til 1 måned. Skadens følgevirkninger dækker BaboonWire ikke, dækkende over blandt andet afledte konsekvenser, tabt profil, særlige, indirekte, tilfældige eller skader relateret til straf.

Denne begrænsning vedører alt relateret til:

 • services,
 • indhold (inklusive koder) på 3. mands internet websites, 3. mands programmer, 3. mands koncepter eller de relationer som 3. mand samarbejder eller gør forretning med,
 • vira eller andre destruerende produkter eller services som har indflydelse på din adgang eller brug af servicen,
 • uforeneligheden mellem servicen og andre services, software eller hardware,
 • forsinkelser eller fejl som du må have påbegyndt, udfører eller færdiggjort herunder også overførsler og transaktioner i forbindelse med servicen på en nøjagtig og rettidig måde.
 • krav vedrørende kontraktbrud, brud på garanti eller betingelser, objektivt ansvar, uagtsomhed eller anden skadevoldende handling.

Lovvalg og Værnetingsklausul

Denne aftale er underlagt dansk ret. Hvis en tvist mellem parterne, som enten vedrører aftalens indhold eller udspringer af aftalen, ikke løses i mindelighed eller ved mellemkomst af en uvildig mægler/mediator, skal tvisten indbringes til afgørelse for Sø- og Handelsretten i København. Parterne kan i forbindelse med den konkrete tvist blive enige om, at tvisten i stedet skal afgøres af en voldgiftsret.

Alt indhold er lavet ud fra offentlige love og i kan læse den danske købelov her.

 

Kontakt information

Såfremt du har nogle spørgsmål eller kommentarer til vores handelsbetingelser, er du velkommen til at rette henvendelse til os.

BaboonWire I/S
Rossinisvej 3
Randers NV 8920
Denmark
info@baboonwire.com

CVR: 34 52 82 68

 

Senest opdateret d. 31. oktober 2013